ไปหน้าหลัก

ปัญหาคณิตศาสตร์น่าสนใจ


ตัวอย่าง การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ปัญหาเป็นรูปแท่ง (bar model) ช่วยให้ง่ายต่อการตั้งสมการแก้โจทย์ปัญหา
โจทย์ o-net ข้อนี้ไม่ทราบว่าทำยังไงครับ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
มาสร้างสูตรการหาผลบวก n จำนวนแรกของจำนวนนับแต่ละจำนวนยกกำลังสองกันเถอะ
วิธีพิจารณาว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปใดแนบในวงกลมได้
เด็กประถมคำนวณค่าแฟคทอเรียลได้หรือไม่
การหาคำตอบของสมการที่ตัวแปรเป็นเลขชี้กำลัง
กำหนดให้ a + b + c = 0 จงพิสูจน์ว่า a3 + b3 + c3 = 3abc
วิธีแปลงสูตรการบวก
ทดสอบหาความยาวเส้นรอบรูป และรัศมีจากรูปที่กำหนดให้ โดยการแสดงวิธีคำนวณอย่างละเอียด
การใช้รูปแท่ง (bar model) เป็นตัวแปรแทนจำนวนในการแก้โจทย์ปัญหา: ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน
เรื่องสถิติ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่ะช่วยอธิบายให้ฟังที
อยากรู้ปริมาตรของน้ำมันในถังทรงกระบอกนอน
พาราโบลา ช่วยหน่อยครับ
ช่วยหน่อยนะ... การหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด
เศษส่วนพหุนาม
สนุกกับเลขสวยๆ
concept กับ conceptual understanding ต่างกันอย่างไร
ช่วยหารัศมีหน่อยครับ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน
ข้อสอบเลขยกกำลังชั้น ม. 2
ช่วยอธิบายโจทย์ข้อนี้ให้ด้วยครับ ?
(ตัวอย่างการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์ในสาระ "จำนวนและการดำเนินการ" กับ "พีชคณิต")
ข้อสงสัยเกี่ยวกับเซตที่เทียบเท่ากัน ช่วยตอบด้วยนะคะ
แบ่งมุมออกเป็น 3 ส่วนเท่ากันด้วยวงเวียน
ช่วยคิดหน่อยครับ งง พาราโบลา
การหาจุดวกกลับ (จุดสูงสุด/จุดต่ำสุด) ของกราฟสมการกำลังสอง (พาราโบลา) ในรูป y = ax2+bx+c (อยู่ในความเห็นเพิ่มเติมที่ 137-148)
เลขยกกำลังสำหรับเด็กเริ่มเรียนจนถึงพหุนามดีกรีสาม
พื้นที่เซกเมนต์หนึ่งของวงกลมที่แนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมแนบในวงกลมและวงกลมแนบในสี่เหลี่ยม
หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้หน่อยครับ (ปัญหายาก ไม่ธรรมดา)
ทำไม 0 แฟคทอเรียล = 1
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น
โจทย์อันนี้ยากแฮะ ใครพอมีไอเดียชี้แนะบ้างครับ
สอนหนูหารหน่อยค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องประพจน์ ช่วยตอบทีครับ
ทรงกรวยในธรรมชาติ
20.50 เท่ากับเท่าใดครับผม
diff ปริมาตร ได้พื้นที่ ? diff พื้นที่ ได้เส้นรอบรูป ?
ใช้ GSP หาจุดตัดของฟังก์ชันได้อย่างไร
อยากรบกวนสอบถามคณิตศาสตร์ ม. 1
ใครว่างสอนหน่อยครับ พาราโบลา
การสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กคิดและมองเห็นความสัมพันธ์
การแปลงรูป
ท่องอย่างมีความหมาย เช่น ท่อง "สูตรคูณ" ที่เด็กเป็นผู้สร้างเอง
ปัญหาคณิตศาสตร์น่าสนใจ
การคูณและหารโดยใช้ลูกคิด
ใครรู้ที่มาของสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมบ้าง
การหาพื้นที่รูป n เหลี่ยม
พื้นที่ผิวและปริมาตร, พื้นที่แสดงการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ปริมาตรของทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
เกล็ดเล็กประสมน้อย
คุณสามารถอ่านสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ได้ประมาณกี่ตัว
อัตราส่วนทอง (Golden Ratio)
วิธีหารากที่สาม (cubic root)
ผม...สอนราม...ครับ

คลิกที่นี่ ! ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด

Webmistress: ดร.ไพจิตร สดวกการ
e-mail: paichits05@gmail.com

Web DirectoryFree  Web Counter