เคล็ด (ไม่) ลับจับให้ดี แต่งแต้มสีบนจอสวย
ไพจิตร สดวกการ
FF0000
R: 255
G: 000
B: 000
00FF00
R: 000
G: 255
B: 000
0000FF
R: 000
G: 000
B: 255
FFCC00
R: 255
G: 204
B: 000
99CC33
R: 153
G: 204
B: 051
FFFF00
R: 255
G: 255
B: 000
99CCFF
R: 153
G: 204
B: 255
CC9966
R: 204
G: 153
B: 102
000000
R: 000
G: 000
B: 000
FF00FF
R: 255
G: 000
B: 255
CCCCCC
R: 204
G: 204
B: 204
FFFFFF
R: 255
G: 255
B: 255
(จากปฏิทิน 2544 ของ NECTEC และ สวทช)
สีสันบนจอคอมพิวเตอร์เกิดจากการผสมกันของแม่สีของแสง ซึ่งมี 3 สี คือ แดง เขียว และน้ำเงิน (Red Green Blue : RGB)
ค่า RGB ที่เห็นในตารางคือระดับความเข้ม ของแม่สีแต่ละสี ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255
ลองเปรียบเทียบรหัสสี 6 ตัวกับค่าความเข้มของ RGB ในแต่ละสีและภาพเคลื่อนไหวข้างล่างนี้ จะพบเคล็ดสำหรับเขียนเลขรหัส 6 ตัวของสีอื่น ๆ ได้อีกมากมายด้วยตนเอง ไว้กำหนดสีสันในเว็บเพจของตนได้ค่ะ

http://www.krupai.net/color/color.htm