บ้านครูไผ่ยินดีต้อนรับค่ะ เชิญพูดคุยตามอัธยาศัย


ภาพจาก http://www.123rf.com/photo_3632117_soft-drink-with-lemon-isolated-on-white.htmlภาพจากคุณ neopyon@gmail.com ส่งความรักแต่แขกผู้มาเยือนทุกท่านค่ะหากท่านต้องการส่งรูปมาร่วมแบ่งปัน โปรดแนบไฟล์ส่ง mail ที่ paichits05@gmail.com ซึ่งจะนำรูปจากท่านมาวางในบริเวณนี้ต่อไปค่ะ


Webmistress: ดร.ไพจิตร สดวกการ
paichits05@gmail.com
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และที่ปรึกษางานวิชาการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ขอขอบคุณผู้ออกแบบป้ายบ้านครูไผ่ จ.ส.อ. คุณครูพยนต์ ง่วนทอง
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี

Free Website Counter
Free Website Counter
เริ่มนับเมื่อ 15 มกราคม 2556