จากคุณสมบัติการแจกแจงสู่อเนกรรถประโยค

ดร.ไพจิตร สดวกการ              เมื่อตอนที่เด็กหญิงไผ่เริ่มเรียนภาษาไทยเรื่อง "อเนกรรถประโยค"

          คุณครูสอนโดยเริ่มต้นด้วยคำถาม ดังนี้

ครู:          นักเรียนคิดว่าประโยค "ฉันรักพ่อและแม่" สามารถแยกออกเป็นสองประโยคได้ไหมคะ
นักเรียน:   ได้ค่ะ (คำตอบของนักเรียนบางคน) ไม่ได้ค่ะ (คำตอบของนักเรียนบางคน)
ครู:          คนที่ตอบว่าแยกไม่ได้ เป็นเพราะอะไรคะ
นักเรียน:   เพราะมีประธานตัวเดียว และกริยาตัวเดียวเท่านั้นค่ะ
ครู:          คนที่ตอบว่าแยกได้ แยกเป็นอะไรคะ
ด.ญ.ไผ่:   "ฉันรักพ่อและแม่" แยกได้เป็น "ฉันรักพ่อ" และ "ฉันรักแม่" ค่ะ
ครู:          หนูคิดมาได้ยังไงคะ
ด.ญ.ไผ่:   หนูเทียบมาจาก 2 * (5 + 7) = (2 * 5) + (2 * 7) ค่ะ
...เล่าสู่กันฟังเมื่อ 5 ก.พ. 2544        
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่นี่